ARTEFAKTY

Legionář
Legionářův set
Útok a obrana2útok 25obrana
Level přežití+7%
Level útěk+2%
Level útok+0%
Level obrana+2%
Level mag. obrana+2%
Level síla kouzla+5%
Level kradení+3%
Level destrukce+3%
Level bojeschopnost +0%
Plášť centuria
obrana +2
level přežití +3%
Přilba legionáře
obrana +5
level přežití +2%
Gladius
útok +1
level destrukce +2%
Legionářská zbroj
obrana +4
level obrana +1%
Rubínový prsten
level síla kouzla +1%
level mag. obrana +1%
Legionářský štít
obrana +10
Magický svitek
level síla kouzla +2%
Legionářské sandály
level útěk +1%
level kradení +2%Skřet
Skřetí set
Útok a obrana2útok 11obrana
Level přežití+2%
Level útěk+3%
Level útok+0%
Level obrana+3%
Level mag. obrana+0%
Level síla kouzla+0%
Level kradení+2%
Level destrukce+11%
Level bojeschopnost +2%
Vlčí kožešina
level útěk +2%
level přežití +1%
Skřetí přilba
obrana +1
Skřetí šavle
útok +1
Skřetí zbroj
obrana +5
Železný prsten
level bojeschopnost +1%
Skřetí štít
obrana +2
level obrana +2%
Lebka mága
level destrukce +10%
Skřetí bagančata
level kradení +1%Trpaslík
Trpasličí set
Útok a obrana3útok 25obrana
Level přežití+10%
Level útěk+0%
Level útok+0%
Level obrana+8%
Level mag. obrana+19%
Level síla kouzla+0%
Level kradení+6%
Level destrukce+2%
Level bojeschopnost +0%
Hornická pláštěnka
level mag. obrana +5%
level přežití +3%
Trpasličí helma
obrana +6
level přežití +5%
Válečná sekera
útok +2
Drátěná košile
obrana +8
level obrana +1%
Smaragdový prsten
level kradení +5%
Klanový štít
obrana +5
level obrana +5%
Stéla stařešiny
level mag. obrana +12%
Havířské boty
obrana +2
level destrukce +1%Zbrojnoš
Set zbrojnoše
Útok a obrana2útok 21obrana
Level přežití+7%
Level útěk+3%
Level útok+0%
Level obrana+4%
Level mag. obrana+6%
Level síla kouzla+2%
Level kradení+5%
Level destrukce+0%
Level bojeschopnost +0%
Drátěná pláštěnka
obrana +3
level obrana +3%
Železný klobouk
obrana +1
level přežití +2%
Železné kopí
útok +1
obrana +2
Lněný varkoč
obrana +2
level přežití +1%
Mosazný prsten
level přežití +1%
level kradení +1%
Dřevěný štít
obrana +8
Ochranný pentagram
level síla kouzla +1%
level mag. obrana +5%
Kožené boty
level útěk +2%
level kradení +2%Rytíř
Rytířský set
Útok a obrana3útok 38obrana
Level přežití+8%
Level útěk+0%
Level útok+0%
Level obrana+0%
Level mag. obrana+22%
Level síla kouzla+6%
Level kradení+0%
Level destrukce+0%
Level bojeschopnost +0%
Hedvábný plášť
obrana +2
level mag. obrana +10%
Rytířská přilba
obrana +6
level přežití +4%
Rytířský meč
útok +2
Plátová zbroj
obrana +8
Safírový prsten
level síla kouzla +2%
Erbovní štít
obrana +12
Kniha kouzel
level síla kouzla +2%
level mag. obrana +10%
Železné obutí
obrana +5
level přežití +2%Elf
Elfí set
Útok a obrana6útok 38obrana
Level přežití+22%
Level útěk+28%
Level útok+5%
Level obrana+9%
Level mag. obrana+29%
Level síla kouzla+4%
Level kradení+0%
Level destrukce+0%
Level bojeschopnost +3%
Plášť z Lórienu
level mag. obrana +10%
level útěk +5%
level přežití +5%
Fëanorova přilba
obrana +8
level obrana +3%
level přežití +3%
Meč Andúril
útok +3
level útok +2%
Mithrilová zbroj
obrana +14
level mag. obrana +6%
level přežití +6%
Prsten naděje
level síla kouzla +3%
level útěk +10%
Level bojeschopnost +2%
Elfí štít
obrana +10
level obrana +4%
level mag. obrana +10%
Noldorský luk
útok +1
level útok +1%
Zdobené boty
obrana +2
level útěk +10%
level přežití +4%Nekromant (s Angmarskou holí)
Nekromantí set
Útok a obrana4útok 83obrana
Level přežití+17%
Level útěk+22%
Level útok+0%
Level obrana+22%
Level mag. obrana+54%
Level síla kouzla+29%
Level kradení+22%
Level destrukce+29%
Level bojeschopnost +5%
Plášť temnoty
level mag. obrana +20%
level útěk +10%
level kradení +10%
Helma nazgůla
obrana +20
level přežití +5%
Level bojeschopnost +2%
Angmarský meč
útok +4
level útok +4%
level bojeschopnost +1%
Angmarská hůl
útok +3
level síla kouzla +12%
Level bojeschopnost +1%
Černá zbroj
obrana +30
level mag. obrana +10%
level přežití +10%
Amulet smrti
level obrana +10%
level síla kouzla +6%
level destrukce +10%
Štít Smrtihlav
obrana +30
level obrana +10%
level mag. obrana +10%
Kniha mrtvých
level síla kouzla +8%
level mag. obrana +10%
level destrukce +10%
Černé holenice
level útěk +10%
level kradení +10%
level destrukce +6%Mág
Mágův set
Útok a obrana4útok 64obrana
Level přežití+11%
Level útěk+37%
Level útok+4%
Level obrana+17%
Level mag. obrana+68%
Level síla kouzla+35%
Level kradení+26%
Level destrukce+0%
Level bojeschopnost +5%
Červený plášť
level mag. obrana +22%
level útěk +10%
level přežití +10%
Klobouk Špičák
obrana +10
level mag. obrana +10%
Level bojeschopnost +2%
Hůl mága
útok +3
level útok +3%
level síla kouzla +13%
Modré roucho
obrana +20
level obrana +3%
level mag. obrana +12%
Dračí kámen
level síla kouzla +8%
level kradení +12%
Level bojeschopnost +1%
Ochranný amulet
obrana +20
level obrana +12%
level mag. obrana +20%
Věštící koule
level síla kouzla +4%
level útěk +12%
level kradení +12%
Boty z baziliška
obrana +10
level síla kouzla +6%
level útěk +12%Dark Elf
Set Dark Elfa
Útok a obrana0útok 28obrana
Level přežití+10%
Level útěk+20%
Level útok+0%
Level obrana+0%
Level mag. obrana+0%
Level síla kouzla+16%
Level kradení+0%
Level destrukce+12%
Level bojeschopnost +4%
není
není
Koruna nadvlády
obrana +12
level síla kouzla +6%
level bojeschopnost +3%
není
není
není
není
Jeden Prsten
level síla kouzla +16%
level přežití +10%
level destrukce +12%
není
není
není
není
Dračí boty
obrana +16
level útěk +20%
level bojeschopnost +1%Zničené artefakty
Copyright © 2008, Geronimo
grafika převzata z internetové hry Dark Elf